Onze strategie

Onze kerntaak en de vraagstukken in de wereld om ons heen vormen de basis voor onze strategie. 2020 was het laatste jaar van onze strategie voor 2018-2020: Samen in beweging voor mens en leefomgeving. Dit jaar stelden we onze nieuwe strategie vast voor de komende tien jaar: Elke druppel duurzaam. Een kantelpunt in onze historie, waarmee we van Vitens een ander bedrijf gaan maken. 

2018-2020: Samen in beweging voor mens en leefomgeving

De strategie van de afgelopen drie jaren maakte ons wendbaar in een snel veranderende omgeving. Deze had vier hoofdthema's:

1. 24/7 betrouwbaar en betaalbaar drinkwater

Het winnen, produceren, distribueren en leveren van drinkwater blijft Vitens’ primaire taak. Het doel is en blijft dat klanten kunnen vertrouwen op de leveringszekerheid van drinkwater, een optimale kwaliteit en een zo laag mogelijke prijs. We hebben ook in 2020 flink geïnvesteerd in leveringszekerheid en extra capaciteit tijdens piekmomenten.

2. Meer gemak voor de klant

We hebben de afgelopen jaren gewerkt aan het verder verhogen van de klanttevredenheid. Met projecten als Infra 2020 zetten we technologie in om proactief te sturen op de kwaliteit en kwantiteit van ons drinkwater. Zo sluiten onze diensten nog beter aan bij de wensen van de klant. Ook hebben we het afgelopen jaar het aansluitproces verbeterd. Klanten hebben in 2020 gelukkig weinig hinder ondervonden van de organisatorische aanpassingen wegens de coronacrisis.

3. Sterk in je werk

Om onze mensen op ieder moment op de juiste plek te krijgen, investeren we in onze medewerkers. We kijken hoe eenieder zijn of haar talenten en kwaliteiten verder kan ontwikkelen, terwijl we ook de ontwikkeling van Vitens als geheel in het oog houden. Hoewel we in maart snel moesten omschakelen naar online en thuis werken, bleek onze organisatie erg veerkrachtig en wendbaar. Behaalde resultaten zijn verhoogde (interne) mobiliteit, een verlaagde LTIF en minder ziekteverzuim. 

4. Voldoende beschikbare schone bronnen

Door de droogte en hitte van de afgelopen zomers is naast de kwaliteit (schone bronnen), ook de kwantiteit (voldoende bronnen) een speerpunt geworden. We moeten daarom de grote zoetwatervoorzieningen zo goed mogelijk vasthouden, en verstandiger met ons zoete water omgaan. Hierbij past ook onze nieuwe ambitie: Elke druppel duurzaam.

Datagestuurd en mensgedreven

Binnen onze strategie werken we datagestuurd en mensgedreven. Door in te zetten op standaardisatie, data en digitalisering vergroten we onze wendbaarheid. We verzamelen bijvoorbeeld data met robots, drones en infraroodtechnologie om sluimerende lekkages in kaart te brengen. Op basis daarvan voeren we reparaties uit of grijpen we preventief in. Als we integraal datagestuurd water maken en leveren, hebben we beter inzicht in en overzicht van onze assets en processen en kunnen we ook onze klanten beter van dienst zijn en ze meer gemak bieden.

Onze aanpak hierbij is mensgedreven. Want juist het vakmanschap en de betrokkenheid van onze mensen zijn belangrijk om digitalisering te laten slagen. Dit lukt immers alleen met de inbreng van onze kennis van onze processen. Werkgeluk is een belangrijk thema. We hebben onze mensen hard nodig om te zorgen dat in de toekomst schoon drinkwater net zo vanzelfsprekend is als nu.

Nieuwe strategie voor 2030: Elke druppel duurzaam

Als we onze klanten ook in de toekomst drinkwater willen blijven leveren, moet er een hoop gebeuren. Onze ambitie is dan ook zo helder als het product dat we leveren: in 2030 is Vitens een duurzaam drinkwaterbedrijf, maatschappelijk verankerd en met een positieve impact op mens en natuur. Oftewel: Elke druppel duurzaam in 2030. Om die ambitie werkelijkheid te kunnen maken, moeten we verschillende keuzes maken. De belangrijkste keuzes om onze doelen voor 2030 te halen zijn:

1. Duurzaam watersysteem

Binnen tien jaar willen we water ten behoeve van drinkwater winnen in een duurzaam drinkwatersysteem. Met positieve impact op mens en natuur. Om dat te bereiken, werken we samen met provincies, waterschappen en andere drinkwaterbedrijven. Het nieuwe duurzame systeem zorgt ervoor dat we het zoete water beter kunnen vasthouden en benutten.

2. Duurzame bronnen

We streven met onze waterwinning naar een minimale – of zelfs positieve – impact op de natuur. Heeft een bron een (te hoge) negatieve impact op de omgeving of wordt de kwaliteit van de bron bedreigd? Dan gaan we op zoek naar een andere bron, zodat de duurzaamheid gewaarborgd blijft.

3. Duurzaam gebruik van drinkwater

Duurzaam omgaan met water begint voor veel klanten in huis. Om hen te helpen zuiniger met water om te gaan, starten we initiatieven als slimme watermeters, een proefproject met recyclesystemen en een webpagina met inspirerende verhalen en bespaartips.

Vitens wil verder verduurzamen (maar moet de klant mee krijgen)
Waterbedrijf Vitens presenteert een plan om in 2030 duurzaam te opereren. Of dat lukt, hangt vooral af van de klanten, schreef dagblad Trouw. Lees het volledige artikel.

De vijf rollen van Vitens

Om de uitdagingen aan te kunnen gaan en onze ambitie voor 2030 waar te kunnen maken, hebben wij meer rollen te vervullen in de maatschappij dan alleen ‘leverancier van drinkwater’. In 2030 zijn we daarom:

 1. Leverancier van betrouwbaar drinkwater in ons verzorgingsgebied
  We zijn en blijven experts in het winnen, zuiveren en distribueren van betrouwbaar drinkwater.

 2. Adviseur van duurzaam en veilig drinkwatergebruik
  We helpen gebruikers met de bewustwording en duurzaam gebruik van drinkwater.

 3. Kennishub voor de drinkwatersector in Nederland
  We investeren in de ontwikkeling en toepassing van kennis en kunde over drinkwater en delen deze.

 4. Actieve partner in de realisatie van een duurzaam Nederlands Watersysteem
  We werken actief samen om het hele watersysteem toekomstbestendig te maken.

 5. Kraamkamer voor kennis over én talent in drinkwater
  We zijn een broedplaats voor kennis en talent, die we steeds verder ontwikkelen.