Privacy

Algemeen

Vitens vindt het belangrijk om uw persoonlijke gegevens te beschermen die u ons heeft verstrekt om de dienstverlening zo goed en efficiënt mogelijk uit te kunnen voeren. De relatie met onze klanten is op basis van goede manieren en goed vertrouwen. Vitens houdt zich in alle gevallen aan de eisen die zijn gesteld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Vitens. In overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens heeft Vitens haar verwerkingen aangemeld bij de toezichthouder, het College Bescherming Persoonsgegevens in Den Haag.

Uw gegevens

Vitens verwerkt uw persoonsgegevens voor acceptatie, uitvoering overeenkomst(en), relatiebeheer en wanneer u contact heeft met Vitens. U bent zelf verantwoordelijk voor het up-to-date houden van de gegevens die door u zijn opgegeven.

Bezoekers website

Op de website van Vitens worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, in beginsel zonder bezoekers te identificeren. Waar uw persoonlijke gegevens worden gevraagd, gebeurt dit om u van informatie te kunnen voorzien. Van bezoekers verkregen gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Als uw gegevens aan derden worden verstrekt, gebeurt dat uitsluitend om de door u gevraagde informatie te kunnen leveren. Door uw gegevens in te voeren gaat u hiermee akkoord.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics. Dit programma levert belangrijke statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s, de verkeersbronnen en andere essentiële informatie waarmee Vitens de website kan verbeteren voor de gebruikers. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker. Er wordt geen gebruik gemaakt van zogenaamde ‘behavioural targeting’ waarmee op basis van uw klikgedrag een profiel wordt opgebouwd. Uw surfgedrag blijft volledig anoniem.

Beveiligen van persoonsgegevens

Vitens heeft passende maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Hierbij wordt de grootst mogelijke nauwkeurigheid nagestreefd en rekening gehouden met de stand van de techniek, de kosten van de tenuitvoerlegging, de risico’s van de gegevensverwerking en de aard van de gegevens.

Vragen

Wanneer u vragen heeft over ons privacybeleid of uw persoonsgegevens wilt wijzigen of opvragen, dan kunt u hiervoor gebruik maken van het online contactformulier. U kunt natuurlijk ook bellen met onze klantenservice op 0900-0650 (lokaal tarief). Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.00 uur tot en met 17.00 uur.

Wijzigingen

Vitens behoudt zich het recht voor wijzigingen in deze Privacy verklaring aan te brengen. Vitens adviseert u regelmatig de Privacy verklaring op eventuele wijzigingen te controleren.