Leveringszekerheid tijdens piekmomenten

Vitens wil dat klanten 24/7 kunnen vertrouwen op levering van hun drinkwater. Ook tijdens piekmomenten bij droogte en hitte.

Net als de voorgaande jaren was 2020 een droog jaar met warme periodes. Op warme dagen steeg het waterverbruik, en ontstonden er sterke vraagstijgingen in piekperioden. Mensen sproeiden vaker hun tuin, namen een extra douche om af te koelen of lieten hun opzetzwembad vollopen. Dat mensen vanwege de coronacrisis meer thuis bleven, droeg hier nog eens aan bij.

Vitens’ doel is en blijft dat klanten kunnen vertrouwen op de leveringszekerheid van drinkwater, een optimale kwaliteit en een zo laag mogelijke prijs. We hebben ook in 2020 extra geïnvesteerd in leveringszekerheid en extra capaciteit tijdens piekmomenten.

Productiebedrijf Spannenburg vanuit de lucht

Praktijkverhaal: extra capaciteit op productiebedrijf Spannenburg

Door uitbreiding van de zuivelindustrie nam de grootzakelijke watervraag in Friesland toe. Vitens besloot de capaciteit op productiebedrijf Spannenburg uit te breiden. Tijdens piekdagen in de zomer is de druk op dit productiebedrijf in het zuidwesten van Friesland enorm. Er was Vitens dus ook alles aan gelegen om de geplande uitbreiding van de drinkwaterproductie eerder dan gepland gereed te hebben, om de hele zomer op maximale capaciteit te draaien.

“Op Spannenburg kwamen de afgelopen zomer de grenzen van onze waterlevering in zicht”, vertelt Thomsy Jongepier, senior communicatieadviseur bij Vitens. “Ons streven was daarom om het al lopende uitbreidingsproject naar voren te halen. We wilden het vóór de zomer van 2020 afronden om de dagelijkse watervoorziening beter op orde te hebben voor deze regio. Die loopt van het zuidwesten van Friesland en delen van Leeuwarden tot aan Terschelling.”

Extra productiecapaciteit zo snel mogelijk in bedrijf nemen

“We kijken bij de uitbreiding van onze productiecapaciteit niet alleen naar piekperiodes”, zegt Dion van den Bersselaar, senior projectmanager bij Vitens. “In dit geval was er een toename in de grootzakelijke watervraag. Daarnaast kijken we naar factoren als woningbouw en bevolkingsgroei.” En toen kwam ook ineens nog de coronacrisis om de hoek kijken, waarin mensen niet alleen in groten getale thuisbleven, maar ook massaal in eigen land op vakantie gingen, onder meer naar recreatieregio Friesland. Dat ging gepaard met warme temperaturen.

Van den Bersselaar: “In dit soort situaties bekijken we of de dagelijkse capaciteit nog voldoet en of we maatregelen moeten nemen. Het bleek noodzakelijk om op Spannenburg de geplande extra productiecapaciteit van 2,5 miljoen m3 drinkwater zo snel mogelijk in bedrijf te nemen.”

‘Het lukte hier afgelopen zomer om na een warme dag de
watervoorraden weer op tijd aan te vullen’

Project uitgevoerd in slechts twee jaar

De doorlooptijd van een uitbreidingsproject van deze grootte is doorgaans vier tot vijf jaar. De nieuwe locatie op Spannenburg ging in mei 2020 na twee jaar in productie. “Een halvering, maar wel met dezelfde zorgvuldigheid en kwaliteit als anders”, aldus Van den Bersselaar. “Het projectteam maakte dit mogelijk met hun welwillendheid. Collega’s van Vitens, maar ook externe partijen als aannemers en installateurs, leverden een enorme inspanning om op tijd klaar te zijn. En ook gemeenten en de provincie stonden achter de uitbreiding die onze Friese klanten van water kan blijven voorzien.”

Jongepier vult aan: “Ook goed relatiemanagement hielp mee, net als zogenoemde soft skills. Deze sociale vaardigheden heb je in een krappe markt als deze echt nodig om technische kennis effectief in te zetten.”

Watervoorraden na een warme dag weer op tijd aangevuld

Spannenburg is met een omvang van inmiddels 27,5 miljoen m3 drinkwater per jaar de grootste productielocatie van Vitens. Het lukte hier afgelopen zomer om na een warme dag de watervoorraden weer op tijd aan te vullen. “In Overijssel was dat lastiger”, zegt Van den Bersselaar. “Daar zagen we extremere pieken in watergebruik, die moeizamer in te halen waren. Daarom starten we daar nu een vergelijkbaar uitbreidingsproject.” Wat meespeelt, is dat in Friesland vergunningsruimte is om snel te kunnen uitbreiden. In Overijssel is die ruimte onvoldoende aanwezig, waardoor trajecten daar noodzakelijkerwijs langer duren. 

Enerzijds aan vraag voldoen, anderzijds besparingswens

Als waterbedrijf willen we waar mogelijk de capaciteit van onze reservoirs uitbreiden, om onze klant drinkwater te blijven leveren tijdens pieken. “Maar extra waterproductie is een ander verhaal. Die vormt een belasting voor het watersysteem”, zegt Jongepier. “We hebben juist de wens om de drinkwatervraag te verminderen en het gebruik zo duurzaam mogelijk te krijgen.”

“Daarom is onze boodschap om te letten op wat je met drinkwater doet. We kunnen namelijk niet ongebreideld uitbreiden, want grondwater is niet oneindig beschikbaar. De uitdaging hoe we mensen op een watervriendelijke manier drinkwater laten gebruiken, is aan ons. Maar de verantwoordelijkheid om zuinig om te gaan met drinkwater is er ook een van onze klant.”