Duurzame inzetbaarheid

Onder het motto Sterk in je Werk zet Vitens in op wendbare en duurzaam inzetbare medewerkers. Daarbij is er aandacht voor gezondheid en persoonlijke ontwikkeling.

Het ziekteverzuim is afgelopen jaar gedaald, van 5,1 procent in 2019 naar 4,0 procent in 2020. Daarmee halen we de KPI uit het jaarplan: gelijk aan of lager dan 5,0 procent. Mede doordat een grote groep medewerkers ouder is dan 50 jaar, was langdurig verzuim lange tijd een aandachtspunt. Leidinggevenden hebben daarom veel aandacht besteed aan duurzame inzetbaarheid en gezondheid en dit werpt nu zijn vruchten af.

Persoonlijke ontwikkelplannen

Wendbaarheid is een belangrijk thema. We moeten zorgen dat we mee kunnen bewegen met veranderingen. Onze strategische personeelsplanning voorziet daarin. Zowel medewerkers als leidinggevenden worden begeleid. Daarnaast profiteerden onze medewerkers in 2020 net als vorige jaren van persoonlijke ontwikkelplannen met ruime opleidingsmogelijkheden en een eigen employabilitybudget. Dat geeft mensen tegelijkertijd ook de verantwoordelijkheid voor hun eigen loopbaan en duurzame inzetbaarheid.