De samenstelling van Vitens

Vitens heeft 1.443 medewerkers in dienst, waarvan 1.441 medewerkers met een collectieve arbeidsovereenkomst (exclusief directie: 99,86 procent van het totaal). Al onze medewerkers werken in Nederland.

Vitens Inclusief

Vitens gaat voor goed werkgeverschap. Hieronder valt ook inclusief werkgeverschap: het in dienst nemen én houden van mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Voor 2020 hebben we onze doelstelling voor het aantal Vitens Inclusief-banen niet bereikt. De coronacrisis vroeg veel inspanningen van onze medewerkers en maakte het moeilijk om ‘Vitens Inclusievers’ Vitensbreed in alle gevallen goed te begeleiden.