Ons waardecreatiemodel

Vergelijkende cijfers bij het waardecreatiemodel

2020

2019

Aandeelhouders: gemeenten en provincies (aantal)

92 en 5

92 en 5

Aantal clusters met positief ‘operationeel verschil’

2

N.b.

Aantal clusters met voldoende ‘totale reserves’

1

N.b.

CO2-uitstoot (kiloton)

154

N.b.

Distributienetwerk (in kilometers)

50.000

50.000

Grondwater bewerkt (in miljoen m3)

391,3

376,5

Drinkwater geproduceerd (in miljoen m3)

382,4

366,3

Kraanwater geleverd aan klanten (in miljoen m3)

363,1

349,4

Drinkwateromzet (in miljoen €)

353,7

328,8

Duurzaam opgewekte energie (GWh)

5,6

4,7

Energieverbruik (GWh)

174

167

Huishoudens (in miljoen aantal)

2,6

2,6

Investeringen in onder- en bovengrond * (bruto**, in miljoen €)

143,3

132

Klanten in voorzieningsgebied (in miljoen aantal)

5,8

5,8

Medewerkers (aantal)

1.443

1.394

Ondermaatse leveringsminuten (OLM)

21:40

20:04

Productiebedrijven (aantal)

93

93

Servicetevredenheidsindex (rapportcijfer)

8,3

8,3

Solvabiliteit (%)

29,4%

29,2%

Veiligheid, Lost Time Injury Frequency (LTIF)

2,2

2,9

Verontreinigingsindex bronnen korte termijn, lange termijn

VI-KT 81, VI-LT 405

N.b.

Waterkwaliteitsindex (WKI)

0,017

0,0196

Waterwingebieden (in hectare)

2.638

2.642

Ziekteverzuim (%)

4,0%

5,1%

Met N.b. wordt in bovenstaande tabel aangegeven dat het vergelijkende cijfer voor 2019 niet is vastgesteld.

* De investeringen in onder- en bovengronds betreffen bruto 143,3 miljoen euro. Inclusief de overige investeringen ad bruto 20,3 miljoen euro, komt dit totaal op bruto 163,6 miljoen euro. De verantwoorde investeringen in de jaarrekening onder de immateriële- en materiële vaste activa betreffen 157,6 miljoen euro. Het verschil hiertussen ad 6,0 miljoen euro betreffen de ‘Bijdragen reconstructies en hoofdleidingen’ en ‘Overige bijdragen’.

** Bruto investeringen betreffen de investeringen exclusief bijdragen.