Doelen en resultaten

Een betrouwbare, betaalbare en rendabele drinkwatervoorziening

Vitens heeft een unieke relatie met haar aandeelhouders: 92 gemeenten en 5 provincies. Deze hebben een financieel belang, maar de provincies verstrekken ook onze waterwinvergunningen. Daarnaast zijn ze vaak ook klant van Vitens en dragen ze verantwoordelijkheid voor de gezondheid van hun burgers. Daarom is wat we doen ook voor onze aandeelhouders van belang.

Gerelateerde thema’s

Materieel thema

  • Financiële gezondheid

Bijdrage aan SDG’s

Stakeholdergroepen

Aandeelhouders en klanten

Doelen en resultaten

Financiële gezondheid

We staan voor een stevige opgave. Dat komt deels door groei van de waterafzet, impact van klimaatverandering en de noodzaak tot het versterken van waterreserves. Onze solvabiliteit en bankratio’s staan onder druk. Enerzijds komt dit door verhoogde investeringen. In 2020 hebben we voor ruim €160 miljoen aan bruto investeringen gedaan, circa €17 miljoen meer dan in 2019. Anderzijds komt dit door de lage WACC (voor 2020 en 2021: 2,75 procent).

Geen uitkering dividend door lage solvabiliteit

Door de lage WACC en het voor de komende jaren verhoogde investeringsniveau (40 tot 60 procent meer) staat de financierbaarheid van Vitens onder druk. Dit heeft impact op de solvabiliteit (streven financieel beleid: minimaal 30 procent en op termijn groeien naar 35 procent) en de bankratio’s, met name de debt ratio.

Het hernieuwde financieel beleid stelt dat bij een solvabiliteit lager dan 30 procent Vitens in beginsel geen dividend gaat uitkeren.  De solvabiliteit per 31 december 2020 bedraagt 29,4 procent (2019: 29,2 procent). Dit betekent dat Vitens in beginsel geen dividend zal uitkeren over het resultaat 2020. Met onze aandeelhouders zijn we voortdurend in gesprek over de onderliggende oorzaken en ontwikkelingen en de relevante handelingsperspectieven.