Veilig werken

Veilig werken heeft onze volle aandacht. Daarbij gaat het om een veilige werkomgeving voor onze medewerkers, in termen van fysieke veiligheid, arbo en milieu, maar ook om een sociaal veilig werkklimaat. Daarnaast beveiligen we Vitens tegen dreigingen van buitenaf.

Een veilige werkomgeving

Door de blijvende aandacht voor veiligheid merken we dat er steeds vaker melding wordt gemaakt van onveilige situaties. Een goede ontwikkeling. In 2020 zijn er, dankzij deze meldingen, bijna 150 gevaarlijke situaties veiliger gemaakt. Onze Lost Time Injury Frequency (LTIF) is gedaald, van 2,9 in 2019 naar 2,2 in 2020. Dat wil zeggen dat er per 1 miljoen gewerkte uren 2,2 ongevallen met verzuim zijn ontstaan.

We zetten ons komend jaar in om dit cijfer verder omlaag te krijgen, onder andere door blijvend te werken aan onze veiligheidscultuur. Daarbij spelen de veiligheidsadviseurs uit het team Veiligheid & Gezondheid en ons management een belangrijke rol. Verder zijn al onze medewerkers verantwoordelijk voor veiligheid op de werkvloer.

Integer werken

Binnen Vitens vinden we ook een sociaal veilig werkklimaat belangrijk. We besteden sinds een aantal jaren extra aandacht aan integriteit: we willen op een eerlijke en integere manier werken. Is er een vermoeden van een ernstig misstand? Dan hebben we een regeling voor het melden hiervan, voor zowel medewerkers als externe stakeholders.

In 2019 deden we onderzoek naar hoe medewerkers integriteit ervaren en naar hoe we dit kunnen versterken. De resultaten zijn in 2020 besproken met de managers. Daarnaast brachten we het bestaan en de rol van vertrouwenspersonen breed onder de aandacht en hebben we een e-learning gemaakt voor alle medewerkers. Het aantal integriteitsmeldingen is gedaald. Dit maakt ons duidelijk dat we aanhoudend via dialoog aan onze integriteitscultuur moeten en zullen werken.

Praktijkverhaal Vitens Veilig Week: ‘Zo maken we veiligheid toch een beetje leuk’ 

Van cyber security tot fysieke beveiliging, en van een schoon milieu tot privacy. Medewerkers spelen een grote rol in het beschermen van Vitens tegen verschillende dreigingen van buitenaf. Daarom organiseerden we in oktober voor de tweede keer de Vitens Veilig Week.  

ICT Servicedesk, helemaal links: teammanager Martin Bronsvoort

Aandacht vragen voor veiligheid, is volgens Martin Bronsvoort, teammanger ICT Servicedesk, niet makkelijk. “Veiligheid is niet sexy. Het is zoiets als je administratie of verzekeringen regelen. Je hebt er geen zin in, maar het moet gewoon.” Veiligheid is een van de speerpunten uit het jaarplan van Vitens. En dat is niet voor niets. Veilig werken is belangrijk voor iedereen, zowel op kantoor als buiten.  

Risico’s aan de orde van de dag 

Bronsvoort was nauw betrokken bij de organisatie van de Vitens Veilig Week, die Vitensers bewuster moet maken van het thema. “Vitens heeft een belangrijke maatschappelijke en vitale functie, en het gedrag van onze medewerkers kan echt gevaar opleveren”, legt hij uit. “Dat klinkt misschien heftig, maar het is tegenwoordig aan de orde van de dag. Je hoeft bijvoorbeeld maar één keer je wachtwoord op een verkeerde plek in te vullen, en indringers kunnen data verzamelen of zelfs een hele infrastructuur platleggen.” 

'Vitens heeft een maatschappelijke en vitale functie. Veilig
werken móét’

“We willen iedereen bewust maken van wat je kunt doen om veilig te werken, en vooral ook wat je niet moet doen. Om het onderwerp wat aantrekkelijker te maken, kozen we voor één week met allerlei leuke digitale activiteiten, presentaties en games.” 

Activiteiten dit keer volledig online

Het programma van de Vitens Veilig Week was in 2020 in verband met corona volledig online. De kick-off en de presentatie door een professionele hacker trokken de meeste deelnemers. Maar ook de online escape room werd door veel teams opgelost.  

Bronsvoort: “Ik ben er trots op dat we in korte tijd met veel enthousiasme een mooi digitaal programma voor alle afdelingen hebben neergezet. Het voordeel aan online is dat nu echt alle collega’s mee konden doen. En de content blijft beschikbaar. Daarnaast hebben we het onderwerp veiligheid weer verder op de kaart gezet. Het is sinds kort bijvoorbeeld ook opgenomen in het inwerkprogramma.” 

Ook door het jaar heen op de proef gesteld

Naast de Vitens Veilig Week worden medewerkers door het jaar heen vaker op de proef gesteld. Bijvoorbeeld met phishing mails in opdracht van Vitens, waar ze dus niet op moeten klikken. Bronsvoort: “Hier geldt weer: niemand zit te wachten op nog meer mails. Maar als je erop klikt, krijgen hackers mogelijk wel vrij spel.”  

Daarnaast is er de ‘gele kaarten-actie’, waarbij een collega je een gele kaart kan geven als je bijvoorbeeld je computer niet vergrendelt. “Iemand hoeft maar even in je computer te kunnen om ons rekeningnummer te veranderen in zijn eigen rekeningnummer.”  

Tot slot stuurt Vitens regelmatig mystery guests op pad om te checken of de veiligheidsregels worden nageleefd. “Onze medewerkers zijn enthousiast en behulpzaam. Maar zomaar de deur voor iemand openhouden of een korte rondleiding geven op een productielocatie kan niet. Dat is heel goed bedoeld, maar toch niet handig. Je laat ook geen onbekenden zomaar je huis binnen.” 

De Vitens Veilig Week in cijfers: 

  • Ruim 500 deelnemers aan de live events en presentaties 

  • Ruim 700 deelnemers aan de games 

  • Ruim 300 collega's lazen de interviews en blogs op intranet 

  • Ruim 475 medewerkers luisterden de speciale afleveringen van Vitens Radio