De samenstelling van Vitens

Vitens heeft 1.599 medewerkers in dienst, waarvan 1.597 medewerkers met een collectieve arbeidsovereenkomst (exclusief directie: 99,87 procent van het totaal). Al onze medewerkers werken in Nederland.

In onderstaande grafieken tonen we hoe het medewerkersbestand is samengesteld. De wijze waarop de gegevens tot stand zijn gekomen, vindt u in de begrippenlijst.

  • 1 * De verdeling vrouw/man van bovengenoemde categorieën is als volgt(vrouw/man): Voltijd: 152/1017, deeltijd: 281/149 medewerkers met een contract voor onbepaalde tijd: 390/1048, medewerkers met een contract voor bepaalde tijd: 43/118

Vitens Inclusief

In onze inclusieve samenleving vinden we het belangrijk dat iedereen mee kan doen. Daarom kijken we naar de mogelijkheden om mensen die behoren tot de doelgroep 'afstand tot de arbeidsmarkt' bij Vitens werkervaring op te laten doen.

Zo krijgen wij regelmatig hulp van bewoners van een zorgboerderij. Om deze samenwerking tot stand te brengen, werkt Vitens samen met een bemiddelingsbureau.

Afgelopen jaar was dit onderdeel wel ingewikkeld tot stand te brengen. Deze doelgroep heeft vaak intensieve begeleiding nodig en dat was door corona moeilijk. Komend jaar gaan we verder met extra ambitieuze doelstellingen om met deze doelgroep samen te werken.