Profiel

Vitens is het grootste drinkwaterbedrijf van Nederland. Het levert drinkwater in de provincies Flevoland, Friesland, Gelderland, Utrecht en Overijssel en enkele gemeenten in Drenthe en Noord-Holland. De aandelen van Vitens zijn voor 100 procent in handen van lokale en regionale overheden.

De primaire taak van Vitens is en blijft – nu en in de toekomst – om vierentwintig uur per dag, zeven dagen per week betaalbaar drinkwater van hoge kwaliteit te leveren aan iedereen in het verzorgingsgebied. Dat is onze bron van bestaan.

Vitens wil water duurzaam winnen, met respect voor het watersysteem en in balans met de omgeving. Kortom, integer, duurzaam en circulair.