Bericht ondernemingsraad

Nog meer dan in voorgaande jaren verzorgen de contactpersonen (twee per afdeling) vanuit de ondernemingsraad de verbinding met de collega’s en de leidinggevenden. Door zijn samenstelling vormt de ondernemingsraad een goede afspiegeling van alle medewerkers bij Vitens. Hierdoor zijn wij in staat om binnen het spanningsveld van bedrijfsbelang en belangen van medewerkers te opereren. Het is hierbij van belang te luisteren naar zo veel mogelijk collega’s binnen ons bedrijf en te zorgen voor een gezonde balans tussen kritisch zijn en actief meedenken. Luisteren naar elkaar en elkaar scherp houden geldt ook voor de relatie directie-ondernemingsraad. In april werd in een gezamenlijke bijeenkomst van ondernemingsraad en directie gesproken waar de onderlinge samenwerking verbeterd kon worden.

Tevreden en goed opgeleide medewerkers, veilige werkomstandigheden en innovatieve arbeidsvoorwaarden helpen Vitens te zorgen voor betrouwbaar drinkwater voor nu en later. Onze uitdaging is ervoor te zorgen dat continu wordt geïnvesteerd in de mens achter het product drinkwater. In 2019 heeft de ondernemingsraad de directie regelmatig geadviseerd over organisatorische aanpassingen, ook als die niet onder de wet op de ondernemingsraden vielen. Het betrof onder andere advies over Ontwerp & Aanleg (Route 21), Winning & Zuivering (Visie Water Maken 2025) en verplaatsing van de werkzaamheden van kantoor Lelystad/Almere. In veel gevallen is dit advies door de directie overgenomen. Over de afbouw van de afdeling Documentaire Informatie Voorziening (DIV) heeft de ondernemingsraad negatief geadviseerd.

In 2019 is een aantal onderwerpen behandeld waarvoor instemming van de ondernemingsraad noodzakelijk was. Onder andere is instemming verleend op de consignatiefuncties 2019 en de roosters voor de consignatiediensten 2019. Ook werd ingestemd met de Beleidsverklaring Arbeidsomstandigheden.

Er is regelmatig overleg tussen het dagelijks bestuur van de ondernemingsraad en de op voordracht van de medezeggenschap benoemde commissaris, mevrouw Prof. dr. ir. Gerda van Dijk. In 2020 verwachten we de goede samenwerking met haar voort te zetten.

Eén keer per jaar wordt op initiatief van de ondernemingsraad een zogenoemde Radenbijeenkomst gehouden waarbij ondernemingsraad, Raad van Commissarissen en directie spreken over actuele thema’s. In september stond het thema verandervermogen centraal. Het doel van de bijeenkomst was het beantwoorden van de vraag: aan welke knoppen kan Vitens draaien om het verandervermogen van een organisatie te beïnvloeden? Gastspreker hierbij was Joost Kampen PhD.

Voor de ondernemingsraad zijn deze gesprekken in de ‘driehoek’ zeer waardevol. De ondernemingsraad heeft door deze gesprekken rechtstreeks invloed op de inhoud en de strategie van Vitens. Ook buiten Vitens wordt deze relatie gezien. De driehoek van Vitens werd in 2019 genomineerd voor de Driehoek-3D-Trofee van de Alliantie Medezeggenschap en Governance, een prijs voor de organisatie met robuust en inhoudelijk overleg tussen de ondernemingsraad, de Raad van Commissarissen en de directie. De prijs ging uiteindelijk naar Volksbank NV, maar de woorden van de jury onderstreepten onze koers: ‘Bij Vitens N.V is een diep gewortelde structuur van overleg tussen alle stakeholders in de driehoek en daarbuiten. De jury constateert aandacht voor de integriteit en ethiek binnen de bedrijfsvoering. Men weet elkaar in het veranderingsproces naar een marktorganisatie te vinden en tot goede afspraken te komen. Duurzaamheid vormt een belangrijk onderdeel van het beleid en is sterk op de toekomst gericht.

Samenstelling ondernemingsraad

Hans Teunisse – voorzitter
Stef van Beusekom – vicevoorzitter
Bas de Gier – lid dagelijks bestuur
Jenny Schreuder – ambtelijk secretaris
Bas van Harten
Ronald Haverkamp
Marlies Hillebrand
Marieke Hoekstra
Hasret Karaca
Raymond Klein Gunnewiek
Carolien Koopman
Massius Linnebank
Reinier Nogarede
Reijer Roelofsen
Carlie Verhoef
Marvin van Wijnen