Wet- en regelgeving

Ons land kent honderden wetten en duizenden onderliggende bepalingen. Om te kunnen voldoen aan dit wettelijke kader, heeft Vitens halverwege 2015 een verantwoordelijke aangesteld voor de procesbeheersing. Procesbeheersing concentreert zich in ons geval rond de volgende twee vragen: voldoet Vitens aan relevante wet- en regelgeving? En: hoe richten we onze organisatie zo in dat we aan die regelgeving blijven voldoen? De functie van Compliance Officer werd tot medio 2019 toebedeeld aan de manager van de afdeling Bestuurlijke & Juridische Ondersteuning. Per 1 september 2019 is een Compliance & Privacy Officer aangesteld die het takenpakket heeft overgenomen. De Compliance & Privacy Officer vormt de schakel tussen de organisatie, externe partijen, directie en RvC op het gebied van het toepassen van wet- en regelgeving.