Dilemma’s

Leveringsplicht versus winvergunning

De zomer van 2019 was net als in 2018 erg warm en droog. De watervraag was hierdoor veel hoger dan normaal. Om alle klanten van genoeg water te blijven voorzien, moest Vitens op sommige plaatsen meer water uit de grond winnen dan in de vergunningverstrekking was toegestaan. Toch heeft Vitens ervoor gekozen om de leveringsplicht in dit geval prioriteit te geven. Het Nationaal Hitteplan was actief in Nederland en goede beschikking over drinkwater mag dan absoluut niet ontbreken. 

Waterbesparing in een waterrijk land

Hoe benadruk je het belang van water besparen in een land waarin altijd wordt gezegd dat er genoeg water is en waar we zelfs ‘vechten’ tegen een teveel aan water? Daarbij kan en wil Vitens geen waterpolitie zijn: water is een eerste levensbehoefte en biedt daarnaast comfort. Hier moeten mensen ook kunnen beschikken als ze dat willen. Om die reden heeft Vitens ervoor gekozen om mensen bewuster te maken van hun watergebruik en ze te helpen duurzamere keuzes te maken.

Continuïteit versus waterdruk

Net als in 2018 zagen we in 2019 langdurig warme en droge perioden waarin de vraag naar water extreem hoog was. Op sommige plekken in ons verzorgingsgebied was de watervraag op momenten hoger dan wat we konden leveren. Daar waren we op voorbereid. We hebben in deze gebieden mensen opgeroepen om extra spaarzaam te zijn tijdens piekuren. Maar ook hebben we de waterdruk wat teruggeschroefd. Zo hebben we voorkomen dat er op plekken geen water meer uit de kraan kwam. Een wat lagere druk betekent soms net wat minder comfort, maar continuïteit staat voor Vitens altijd voorop.

Drukte in ondergrond

De ondergrond in Nederland wordt steeds meer en intensiever gebruikt. Niet alleen drinkwaterwinning en landbouw, maar ook energie (aardwarmte) zoekt zijn heil steeds meer in de (diepe) bodem. Aardwarmte heeft een duurzaam imago, maar brengt grote risico’s mee voor drinkwaterwinning. Deze kennis ontbreekt soms bij ambtelijk en bestuurlijk Nederland. Vitens wil haar bronnen beschermen en risico’s duidelijk en publiekelijk kenbaar maken. Tegelijkertijd is Vitens niet tegen aardwarmte en willen we die indruk ook niet wekken. We werken juist graag mee aan een duurzaam Nederland waarin alle maatschappelijke functies naast elkaar kunnen bestaan. Daarom zetten ze zo veel mogelijk in op voorkantsturing. Dat betekent dat we in het heel vroeg in het proces van Ruimtelijke Ordening samen met partijen om tafel gaan om de verschillende functies op een goede manier samen te laten gaan zodat ze zo min mogelijk conflicteren. Op deze manier willen we een alarmistisch geluid zo veel mogelijk voorkomen.

Afsluitbeleid

Vitens rekent voor haar klanten een kostendekkend tarief. Dat betekent dat als klanten hun rekening niet betalen, dat andere klanten opdraaien voor de kosten. Daarom is in de wet geregeld (Regeling afsluitbeleid kleinverbruikers drinkwater) dat als het in het uiterste geval nodig is, Vitens wanbetalers mag afsluiten van het water. Dat doen we niet graag. We weten als geen ander dat kraanwater een eerste levensbehoefte is. Daarom sluit Vitens niet achteloos mensen af. Er zijn veel momenten van (persoonlijk) contact voordat we tot afsluiting overgaan. Daarbij zet Vitens al een aantal jaren in op het afsluiten van vroegsignaleringsconvenanten met gemeenten om schuldenproblematiek te helpen voorkomen.