Waarde voor onze medewerkers

Binnen onze organisatie dragen 1.394 mensen bij aan onze missie: water voor nu en later. Betrokken collega’s, die gedreven zijn en met veel passie werken. Zij zijn de mensen die Vitens sterk maken, het hart van de organisatie.

Vitens biedt medewerkers de kans bij een innovatieve organisatie hun talenten te ontplooien, zich te ontwikkelen en bij te dragen aan een maatschappelijke taak. We besteden veel aandacht aan de volgende thema’s:

  • Flexibel werken

  • Veilig werken

  • Integer handelen

  • Gezond werken

  • Betrokken medewerkers

  • Opleiden en ontwikkelen

In het kort

  • Nieuw leiderschapsprogramma voor managers

  • Succesvolle lancering arbeidsmarktcampagne

  • Veiligheid: minder incidenten

  • Meer aandacht voor duurzame inzetbaarheid

Runner up MT500 en Driehoek Award-nominatie

Dit jaar werd Vitens runner-up bij de MT500. Dat wil zeggen dat we goed scoren op onderwerpen als klantgerichtheid, productleiderschap en werkgeverschap. Daarnaast zijn we genomineerd voor de Driehoek Award (SER), een prijs voor het beste overleg tussen Raad van Commissarissen, OR en directie. Uiteindelijk won de Volksbank, maar de jury schreef wel het volgende over onze ‘terechte nominatie’: ‘De jury constateert aandacht voor de integriteit en ethiek binnen de bedrijfsvoering. Men weet elkaar in het veranderingsproces naar een marktorganisatie te vinden en tot goede afspraken te komen. Duurzaamheid vormt een belangrijk onderdeel van het beleid en is sterk op de toekomst gericht.’

Nieuw leiderschapsprogramma

Met het nieuw ontworpen leiderschapsprogramma krijgen onze managers in 2019 meer handvatten om hun medewerkers beter te begeleiden en het programma is gericht op wendbaarheid, flexibiliteit en leren en groeien. Het programma kent twee sporen. Het eerste deel richt zich op individuele ontwikkeling en gaat erom zicht te krijgen in eigen kwaliteiten en ontwikkelpunten. Het tweede deel wordt gezamenlijk opgepakt en bestaat uit managersdagen, intervisie en stroomversneller-opdrachten, om van elkaar te leren, te ontdekken, een bijdrage te leveren aan de strategische ambitie van Vitens en om ‘de buitenwereld naar binnen te halen’. 

Nieuwe arbeidsmarktcampagne

Door krapte op de arbeidsmarkt krijgt Vitens moeilijk haar openstaande vacatures ingevuld met als gevolg dat we tijdelijk personeel moeten inhuren. Ook zijn er veel medewerkers die de komende jaren met pensioen gaan. We moeten slimmer plannen. Daarom zijn we dit jaar gestart met een arbeidsmarktcampagne: ‘Ons water, jouw werk’. Het doel van de campagne is om meer sollicitanten te trekken. In de campagne benadrukken we vooral de maatschappelijke rol van Vitens. 

Samenstelling bepaalde/onbepaalde tijd

Samenstelling vol/deeltijdcontracten

Beter in beeld bij werkzoekenden

We komen steeds beter in beeld als aantrekkelijke werkgever. Zo is onze naamsbekendheid gestegen. We zijn beter vindbaar en aantrekkelijker voor werkzoekenden. Afgelopen jaar zijn onze pagina’s 7,7 miljoen keer aangeklikt en bekeken. Het totale verkeer op onze communicatiekanalen is met 45 procent gestegen. Zo hebben we in 2019 78 vacatures kunnen invullen. Daar zijn we trots op.

Werkdag van een senior monteur
“De digitalisering vind ik een goede ontwikkeling en kan me niet snel genoeg gaan. We hoeven geen bonnen meer te schrijven. En als ik materiaal nodig heb, vraag ik via de groepsapp welke monteur in de buurt er wat bij zich heeft. Dat scheelt weer een stuk rijden.” Lees over een werkdag van Raymond Klein Gunnewiek, senior monteur bij Vitens.

Meer aandacht voor veiligheid

Veilig werken heeft onze aandacht. Daardoor merken we dat er steeds vaker melding wordt gemaakt van onveilige situaties. Een goede ontwikkeling. In 2019 zijn er, dankzij deze meldingen, meer dan 180 gevaarlijke situaties veiliger gemaakt. Onze Lost Time Injury Frequency (LTIF) is gedaald, van 4,6 in 2018 naar 2,9 in 2019. Dat wil zeggen dat er per 1 miljoen gewerkte uren 2,9 ongevallen met verzuim zijn ontstaan. We werken komende jaar verder om dit cijfer omlaag te krijgen. Daarbij spelen de veiligheidsadviseurs uit het team Veiligheid & Gezondheid en ons management een belangrijke rol. Verder zijn al onze medewerkers verantwoordelijk voor veiligheid op de werkvloer.

Onderzoek naar integer werken

Binnen Vitens willen we op een eerlijke en integere manier werken. Is er een vermoeden van een ernstige misstand? Dan hebben we een regeling voor het melden hiervan voor zowel medewerkers als externe stakeholders. In 2019 deden we onderzoek naar hoe medewerkers integriteit ervaren en naar hoe we dit kunnen versterken. De resultaten worden in 2020 besproken met de managers. Transparantie en dialoog zijn cruciaal binnen Vitens. Dit is dan ook een belangrijke opgave voor het leiderschap binnen onze organisatie. 

Werkdag van een hydroloog
“Het summum voor een hydroloog is toch wel de zoektocht naar een nieuwe waterwinning. Dit is een complexe puzzel waar veel bij komt kijken. Van zowel de grondwaterkwaliteit als -kwantiteit moet veel worden uitgezocht.” Lees over werkdag van Marvin van Wijnen, hydroloog bij Vitens.

Duurzame inzetbaarheid vergroten

Het ziekteverzuim is afgelopen jaar gestegen, van 4,7 procent in 2018 naar 5,1 procent in 2019. We hebben in 2019 veel aandacht besteed aan een gezondere leefstijl om duurzame inzetbaarheid te vergroten. Toch komt er ook langdurig verzuim voor, mede doordat een grote groep medewerkers in de leeftijdsgroep ouder dan 50 jaar valt. Komend jaar is er werk aan de winkel. Zo wordt er door leidinggevenden veel aandacht besteed aan duurzame inzetbaarheid en gezondheid. 

Vitens heeft 1.394 medewerkers in dienst, waarvan 1.392 medewerkers met een collectieve arbeidsovereenkomst (exclusief directie: 99,86 procent van het totaal). Al onze medewerkers werken in Nederland. De data over onze medewerkers zijn afkomstig uit ons SAP-systeem.

Persoonlijke ontwikkelplannen

Wendbaarheid is een belangrijk thema. We moeten zorgen dat we mee kunnen bewegen met veranderingen. Onze strategische personeelsplanning voorziet daarin. Zowel medewerkers als leidinggevenden worden begeleid. Daarnaast profiteerden onze medewerkers in 2019 net als vorige jaren van persoonlijke ontwikkelplannen met ruime opleidingsmogelijkheden en een eigen employabilitybudget. Dat geeft mensen tegelijkertijd ook de verantwoordelijkheid voor hun eigen loopbaan en duurzame inzetbaarheid.