Ons waardecreatiemodel

Vergelijkende cijfers bij het waardecreatiemodel

2019

2018

Waterkwaliteitsindex (WKI)

0,0196

0,026

Ondermaatse leveringsminuten (OLM)

20:04

19:45

Kraanwater geleverd aan klanten (in miljoen m3)

350,5

352,3

Drinkwater geproduceerd (in miljoen m3)

366,3

370,4

Grondwater bewerkt (in miljoen m3)

376,5

380,7

Solvabiliteit (%)

29,2%

30,2%

Drinkwateromzet (in miljoen €)

328,8

322,9

Investeringen in onder- en bovengrond * (bruto**, in miljoen €)

132

119

Aandeelhouders: gemeenten en provincies (aantal)

92 en 5

92 en 5

Klanten in voorzieningsgebied (in miljoen aantal)

5,8

5,7

Huishoudens (in miljoen aantal)

2,6

2,6

Servicelevel telefonie (%)

74%

73%

Servicetevredenheidsindex (rapportcijfer)

8,3

8,3

Medewerkers (aantal)

1.394

1.392

Ziekteverzuim

5,1

4,7

Veiligheid, Lost Time Injury Frequency (LTIF)

2,9

4,6

Productiebedrijven (aantal)

93

93

Waterwingebieden (in hectare)

2.642

2.634

Distributienetwerk (in kilometers)

50.000

50.000

Energieverbruik (GWh)

167

167

Duurzaam opgewekte energie (GWh)

4,7

N.b.

Voldoende beschikbare schone bronnen (%)

24%

N.b.

Aantal clusters met negatief 'Operationeel verschil'

8

N.b.

Aantal clusters met onvoldoende 'Niet operationele reserves'

7

N.b.

* De investeringen in onder- en bovengronds betreffen bruto 131,5 miljoen euro. Inclusief de overige investeringen ad bruto 14,9 miljoen euro, komt dit totaal op bruto 146,4 miljoen euro. De verantwoorde investeringen in de jaarrekening onder de immateriële- en materiële vaste activa betreffen 143,4 miljoen euro. Het verschil hiertussen ad 3,0 miljoen euro betreffen de ‘Bijdragen reconstructies en hoofdleidingen’ en ‘Overige bijdragen’.

** Bruto investeringen betreffen de investeringen exclusief bijdragen.