Ons waardecreatiemodel

* De investeringen in onder- en bovengronds betreffen bruto 119 miljoen euro. Inclusief de overige investeringen ad bruto 11 miljoen euro, komt dit totaal op bruto 130 miljoen euro. De verantwoorde investeringen in de jaarrekening onder de immateriële- en materiële vaste activa betreffen 122 miljoen euro. Het verschil hiertussen ad 8 miljoen euro betreffen de 'Bijdragen reconstructies en hoofdleidingen' ad 5 miljoen euro en 'Overige bijdragen' ad 3 miljoen euro.

** Bruto investeringen betreft de investeringen exclusief bijdragen.