Wat we doen: Strategie 2018-2020

Om ook in de toekomst 24/7 betrouwbaar en betaalbaar drinkwater te kunnen blijven leveren, hebben we vorig jaar onze strategie ‘Samen in beweging voor mens en leefomgeving’ geformuleerd. Deze strategie is leidend voor wat we bij Vitens doen.

24/7 betrouwbaar en betaalbaar drinkwater

Vitens heeft een onwrikbare continuïteitsdoelstelling rond haar primaire taak: ‘het winnen, produceren, distribueren en leveren van drinkwater’. Daarbij streeft Vitens ernaar dat haar klanten kunnen vertrouwen op de leveringszekerheid van drinkwater, een optimale kwaliteit en een zo laag mogelijke prijs. Deze continuïteitsdoelstelling is de brede en solide basis van ons bedrijf en daar doen we geen concessies aan.

Meer gemak voor de klant

Klanttevredenheid vinden we belangrijk bij Vitens. De komende jaren willen we in aanvulling daarop werken aan meer gemak voor de klant; een soepele manier om al je waterzaken te regelen. Dat doen we door een nieuw initiatief (Gemak voor de klant) dat de klantwensen rondom gemak gaat realiseren.

Sterk in je werk

Door de enorme veranderingen in de wereld om ons heen gaat de manier waarop we werken ingrijpend veranderen. Ook krijgen we te maken met een grote natuurlijke uitstroom van ervaren personeel. Daarom investeren we onder de noemer ‘Vitenser sterk in je werk’ in de ontwikkeling van onze mensen. Met als doel: op ieder moment de juiste mens op de juiste plek.

Voldoende beschikbare schone bronnen

Om voldoende drinkwater van topkwaliteit te leveren, zijn we afhankelijk van een robuust toekomstbestendig zoetwatersysteem. Alleen op die manier kunnen wij als drinkwaterbedrijf beschikken over voldoende schone grondwaterbronnen. Dit kunnen we niet alleen. Door de verwachte toename van weersextremen door klimaatverandering en de grote infrastructurele veranderingen die de energietransitie met zich meebrengt, is het besef gegroeid dat het zoetwatersysteem in Nederland een gedeelde verantwoordelijkheid is van alle gebruikers.

Zowel drinkwaterbedrijven, waterschappen, natuurorganisaties, provincies als de landbouw moeten de handen ineenslaan voor een duurzaam watersysteem. Dit betekent dat we de grote zoetwatervoorzieningen zo goed mogelijk vast moeten houden en dat we verstandiger met ons zoete water om moeten gaan. Denk hierbij aan maatregelen waarbij we zowel het water bewaren en beschermen, als maatregelen waarbij bedrijven en consumenten besparen op het gebruik van water. We willen naar een watersysteem waar de landbouw zijn voordeel mee doet, de continuïteit van het drinkwater gegarandeerd is én waar de natuur overeind van blijft staan.

Keuzes in de volgorde van uitvoering

De uitdagingen zijn groot. We kunnen niet alle noodzakelijke initiatieven in een keer uitvoeren. We maken daarom keuzes in de volgorde waarin we de activiteiten oppakken. Dit doen we vanwege beschikbare capaciteit en omdat, wanneer we ons concentreren op één ding tegelijk, we beter in staat zijn om slagkracht en snelheid te creëren. Een volgend initiatief is zo ook weer sneller aan de beurt.

Op naar datagestuurd water maken en leveren

Door eerst in te zetten op standaardisatie, data en digitalisering vergroten we onze wendbaarheid. We krijgen meer inzicht in problemen en – belangrijker – de oplossingen. We kunnen duurzamer en efficiënter werken, omdat we beter inzicht hebben in wanneer een leiding aan vervanging toe is of wanneer er een lek is en een leiding gerepareerd moet worden. Als we integraal datagestuurd water maken en leveren, hebben we beter inzicht en overzicht van onze assets en processen en kunnen we ook onze klanten beter van dienst zijn en ze meer gemak bieden.

Mensgedreven

Datagestuurd, dat klinkt alsof vooral computers en software aan de slag moeten. Maar juist het vakmanschap van onze mensen is belangrijk om dit te laten slagen. Digitalisering kan alleen met de inbreng van onze kennis van onze processen. We hebben onze mensen dus hard nodig om te zorgen dat in de toekomst schoon drinkwater net zo vanzelfsprekend is als nu.

Om dit mogelijk te maken, investeren we in de mobiliteit van onze mensen. We kijken samen hoe eenieder zijn of haar talenten en kwaliteiten verder kan ontwikkelen. Daarnaast werken we aan de ontwikkeling van Vitens als geheel. Onze ambitie is om een organisatie te zijn waarin we leren met én van elkaar, waarin we samen duidelijke afspraken maken en ons daaraan houden. Waarin, binnen logische grenzen, fouten maken mag en aanspreekbaar zijn de normaalste zaak van de wereld is.