Dilemma's

Vitens heeft te maken met een breed palet aan stakeholders. Het maken van keuzes en afwegingen als bedrijf en maatschappelijk partner brengt ook dilemma’s met zich mee. Welke thema’s hebben ons in 2018 beziggehouden en welke afwegingen maakten we?

Discussie over verhoging lage btw-tarief

In 2018 werd duidelijk dat het lage btw-tarief in 2019 verhoogd zou worden van 6 procent naar 9 procent. Hierdoor werd drinkwater duurder. Vitens is van mening dat drinkwater als primaire levensbehoefte zo min mogelijk belast moet zijn. Ook vindt Vitens dat de belastingdruk op kraanwater te hoog is. Volgens Vitens past dit niet bij het kabinetsbeleid gericht op stimulering van duurzaamheid en een gezonde leefstijl. Daarom heeft Vitens samen met andere drinkwaterbedrijven en branchevereniging Vewin via advertenties in kranten en op social media opgeroepen tot het uitsluiten van kraanwater in de belastingverhoging.

Leveringsplicht versus winvergunning

De zomer van 2018 was erg warm en droog. De watervraag was hierdoor veel hoger dan normaal. Om alle klanten van genoeg water te blijven voorzien, moest Vitens op sommige plaatsen meer water uit de grond winnen dan in de vergunningverstrekking was toegestaan. Toch heeft Vitens ervoor gekozen om de leveringsplicht in dit geval prioriteit te geven. Het Nationaal Hitteplan was actief in Nederland en goede beschikking over drinkwater mag dan absoluut niet ontbreken.  

Afsluitbeleid

Vitens rekent voor haar klanten een kostendekkend tarief. Dat betekent dat als klanten hun rekening niet betalen, dat andere klanten opdraaien voor de kosten. Daarom is in de wet geregeld (Regeling afsluitbeleid kleinverbruikers drinkwater) dat als het in het uiterste geval nodig is, Vitens wanbetalers mag afsluiten van het water. Dat doen we niet graag. We weten als geen ander dat kraanwater een eerste levensbehoefte is. Daarom zet Vitens al een aantal jaren in op het afsluiten van vroegsignaleringsconvenanten om schuldenproblematiek te helpen voorkomen.