Onze impact

Vitens, gezamenlijk met haar joint venture Vitens Evides International (VEI), draagt bij aan de Sustainable Development Goals (SDG’s). Deze Global Goals zijn onderdeel van de Verenigde Naties 2030 Agenda voor Duurzame Ontwikkeling en vormen tot 2030 hét internationale kader van duurzame ontwikkeling. Net zoals voorgaande jaren hebben we de SDG’s uitgelicht waar we in investeren. Deze sluiten aan op ons beleid en bij onze doelstellingen waarmee wij effect kunnen sorteren.

SDG

Bijdrage van Vitens (inclusief Vitens Evides International)

Link met materiële onderwerpen

Schoon drinkwater en goede sanitaire voorzieningen

Dit doel heeft onze primaire focus en is onze kerntaak. In Nederland leveren wij vierentwintig uur per dag, zeven dagen per week water van hoogwaardige kwaliteit tegen lage maatschappelijke kosten. Internationaal leveren wij, samen met onze partners, een bijdrage aan de beschikbaarheid van schoon drinkwater in ontwikkelingslanden (VEI). We zijn actief in twintig landen, met 46 projecten, verspreid over drie continenten.

Innovatie en duurzame infrastructuur

De infrastructuur voor water is een essentiële voorwaarde voor de welvaart en het welzijn van ons land. Per jaar investeren we ongeveer € 130 miljoen (bruto investeringen) in de vervanging en ontwikkeling van onze infrastructuur. Binnen het strategisch programma Infrastructuur van de toekomst worden de nieuwste methoden getest. Zoals in het project in Friesland, waar we innovaties voor een datagestuurde infrastructuur testen. Ook hebben we in 2018 met onze leveranciers van leidingmateriaal stappen gezet richting de circulaire economie. Zo hebben zij grondstoffenpaspoorten opgesteld om beter te weten welke materialen we in onze infrastructuur opnemen, ten einde circulaire innovaties te ondersteunen.

Duurzame steden en leefomgeving

Water is een primaire levensbehoefte, waardoor het een belangrijke factor is in een duurzame gemeenschap of stad. In Nederland zijn we actief met infrastructurele innovaties op dit gebied. In ons internationale werk zijn we actief in de snel urbaniserende gebieden zoals Nairobi en Bangladesh, om daar de woonomgeving en waterhuishouding in balans te krijgen.

Verantwoorde consumptie en productie

Vitens draagt zorg voor duurzaam beheer en efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Onze reststoffen, bijproducten die direct afkomstig zijn van het drinkwaterproces, worden bij voorkeur ingezet als een hoogwaardige grondstof. Wanneer een hoogwaardige inzet niet mogelijk is, krijgen de reststoffen een nuttige toepassing. Afvalstoffen proberen we zo veel mogelijk te beperken. Wanneer dat niet mogelijk is, wordt gekeken naar recycling of nuttige toepassing hiervan.

Herstel ecosystemen en behoud biodiversiteit

Natuur en biodiversiteit is een belangrijke bescherming voor onze grondwaterbronnen. Onze terreinen worden conform de eisen aan het Certificaat Duurzaam Terreinbeheer beheerd. We hebben het milieukeurmerk Duurzaam terreinbeheer met niveau Goud behaald. We investeren actief in het verhogen van onze natuurwaarden en bescherming door natuurontwikkeling voor waterberging of -buffering.

Partnerships voor de doelen

Om onze primaire taak te kunnen uitvoeren, werken we nauw samen met verschillende partijen. Zo zijn we samen in beweging voor een schone leefomgeving. We werken daarbij ook samen met partijen die mogelijkerwijs andere belangen hebben maar eenzelfde zorg of ambitie. Zoals bijvoorbeeld in de bodemcoalitie met a.s.r. en Rabobank. De zorg om de bodem is wat ons verbindt, en dit draagt voor ons bij aan SDG 6 en SDG15. Ook internationaal werken we vaak samen met lokale waterbedrijven om onze projecten uit te voeren.