Risicohouding

Een belangrijk element in het beoordelen en afwegen van de risicomanagementstrategie van Vitens is de risicohouding. De risicohouding geeft een beeld van de mate waarin Vitens bereid is om risico’s te lopen om haar organisatiedoelstellingen te realiseren. De directie heeft de risicohouding vastgesteld en vastgelegd in het beleid voor integraal risicomanagement. De risicohouding verbijzonderd naar risicocategorie is als volgt:

Risicocategorie

Risicohouding

Toelichting

Strategisch

Middel

Vitens is bereid om tot zekere hoogte risico’s te aanvaarden om haar strategische ambities te realiseren. Vitens streeft daarbij naar een optimale balans tussen risico’s en ambities voor de langere termijn.

Operationeel

Zeer laag tot laag

Zeer laag: risico’s ten aanzien van de veiligheid van onze medewerkers en leveringszekerheid van kwalitatief hoogwaardig drinkwater worden zo veel mogelijk vermeden.

Laag: voor het effectief en efficiënt inzetten van middelen in onze bedrijfsprocessen werkt Vitens daarentegen met een marginaal hogere risicohouding. De bereidheid tot acceptatie van risico’s is mede afhankelijk van de inspanning (tijd/kosten) die de risicorespons met zich meebrengt.

Financieel

Zeer laag tot laag

Zeer laag: risico’s ten aanzien van de uitgangspunten van het financieel beleid, zijnde continuïteit, tarieven en dividend worden zo veel mogelijk vermeden. Dit geldt ook voor de financiële ratio’s zoals gesteld door de kredietgevers.

Laag: voor wat betreft markt-, krediet- en liquiditeitsrisico’s werkt Vitens met een marginaal hogere risicohouding.

Financiële verslaggeving

Laag

Vitens accepteert geen risico’s die kunnen leiden tot materiële fouten in de jaarrekening.

Compliance

Zeer laag

Vitens streeft ernaar te voldoen aan de wet- en regelgeving.