Inspectie ILT

Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) controleert namens de minister van Infrastructuur en Waterstaat of Vitens zich houdt aan de Drinkwaterwet. Zo hebben we als drinkwaterbedrijf een meldingsplicht als er sprake is van een normoverschrijding van de drinkwaterkwaliteit. In 2018 hebben we 70 keer een melding moeten doen bij ILT (doelstelling Vitens: minder dan 40). ‘Beïnvloedbaar’ wil zeggen: daar waar Vitens verantwoordelijkheid draagt voor het ontstaan van de normoverschrijding. Die verantwoordelijkheid bestrijkt de productiebedrijven en het waterleidingnet tot aan de watermeter.

De verklaring van deze overschrijding wordt toegelicht onder ‘Meer ILT-meldingen’ in het hoofdstuk Leveren van kwalitatief goed drinkwater.