Voormalig afvalproduct verbetert de Nederlandse bodem

Bij drinkwaterwinning in veenweidegebieden komt fulvine vrij. Voorheen werd dit humuszuur als afval behandeld, maar tegenwoordig is Vitens in staat om het restproduct op te waarderen tot een duurzame bodemverbeteraar voor de land- en tuinbouw, die daardoor minder meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen nodig heeft. Dat is goed voor de Nederlandse bodem, het grondwater én dus de kwaliteit van het drinkwater.

Vitens begon zo’n vijftien jaar geleden met het ‘ontkleuren’ van opgepompt water in veenweidegebieden. “In die gebieden in Friesland en Overijssel is het water behoorlijk bruin en zo ziet de klant het natuurlijk liever niet uit de kraan komen”, zegt Martijn Olde Weghuis, business development manager bij Vitens.

‘Voorheen maakte Vitens veel kosten om het zuur te verbranden’

Bij het ontkleuren komt fulvine vrij, dat tot de familie van de humuszuren behoort. Martijn: “Destijds was fulvine een afvalproduct en maakte Vitens veel kosten om het zuur te verbranden. Terwijl fulvine potentie had om op te waarderen tot een mooi, herbruikbaar product. Vitens ontwierp daarom een installatie om dit mogelijk te maken.”

Minder chemicaliën nodig in de landbouw

Dit leverde een product op dat grootschalig toepasbaar is in de land- en tuinbouw. Fulvine vergroot de effectiviteit van specifieke gewasbeschermingsmiddelen en verhoogt de opname van meststoffen en mineralen.

Martijn: “Het product, dat we binnen Vitens HumVi noemen, doet dienst als bodemverbeteraar. Het is een zogeheten bio-stimulant: het product zorgt ervoor dat meststoffen beter door de plant worden opgenomen en verhoogt het organische stofgehalte in de bodem. Hiermee draagt bij aan de reductie van chemicaliën in de landbouw. Daarnaast wordt het ook als veevoeder ingezet.”

Gezondere bodem in eigen gebied

In eerste instantie werd het gehele volume afgenomen door een Duitse partij die het wereldwijd verkocht. “In ons eigen gebied maakten we er te weinig impact mee. Ook de financiële potentie werd door Vitens niet volledig benut”, blikt Martijn terug. “Om die redenen gingen we op zoek naar een andere partij, ook omdat het contract vorig jaar afliep.” De nieuwe partner werd Plant Health Cure (PHC), onderdeel van Den Ouden Groep.

Martijn: “Ook PHC wilde het product graag volledig van ons afnemen. Het gaat om een jaarlijkse productie van ongeveer duizend ton. Zij verkopen het product – dat bekend staat onder de merknaam Fulvic25 – voor een heel groot deel in ons eigen gebied. Op die manier dragen we samen bij aan een gezondere bodem die minder kunstmest en pesticiden nodig heeft.

‘We hoeven minder pesticiden uit het grondwater te halen’

“De impact die we maken, richt zich vooral op de landbouw, wat ook een positieve invloed heeft op onze grondwaterkwaliteit. Dus óók op de kwaliteit van ons drinkwater. Er komen minder pesticiden in het grondwater terecht die er door ons uitgehaald moeten worden. De samenwerking met PHC is dus is een belangrijke stap richting duurzaam en verantwoord gebruik van de Nederlandse bodem.”

Duurzaam peren telen

Fulvine is niet het enige bruikbare restproduct dat Vitens bij de productie van drinkwater wint. Martijn: “Ook de kalk dat we winnen gaat voor een steeds groter deel naar de landbouw en de natuur. Die kalkproducten worden eveneens als bodemverbeteraar ingezet, ze helpen de verzuring van de bodem tegen te gaan.”

Samen met enkele partijen onderzoekt Vitens daarnaast de mogelijkheden om waterijzer te benutten als duurzame meststof. Op productiebedrijf Spannenburg komt binnenkort een proefopstelling. Martijn: “Dit levert een product waarmee we tuinders in de Betuwe kunnen helpen om duurzaam peren te telen. Zij hebben dan een alternatief voor de chemische ijzermeststoffen die we in ons grondwater terugvinden.”