Doelen en resultaten - medewerkers

Binnen Vitens werken 1.527 mensen iedere dag aan de missie ‘elke druppel duurzaam in 2030’. Op locatie, maar afgelopen jaar ook veel vanuit huis. Betrokken en gedreven collega’s, die hun werk met veel passie doen. Zij maken Vitens sterk en zijn het hart van de organisatie.

Stakeholders

Een innovatieve, maatschappelijk betrokken werkgever, waar je gezond en veilig kunt werken, met werk waar je energie van krijgt, trots op bent en wat je als zinvol ervaart: dit alles is belangrijk voor het welbevinden van onze 1.527 medewerkers.

Impact

In onze strategie 'Elke Druppel Duurzaam in 2030' staat een positieve impact op mens en natuur centraal. In 2021 zijn we gestart met het meten van onze impact met een aantal indicatoren. Voor medewerkers kijken we hiervoor naar welzijn door het hebben van werk en werkgerelateerde uitval en ongevallen, maar Vitens heeft op meer manieren effecten op haar medewerkers. Het doel is deze steeds verder inzichtelijk te maken. Een overzicht van de effecten waar we naartoe werken is opgenomen in de sectie ‘verantwoording impactmeten’. Hier staan de criteria en ook de methodiek achter de impactberekening beschreven. 

Voor medewerkers streven we naar positieve impact op mens door welzijn van het hebben van werk. De waarde van betekenisvol werk is namelijk meer dan het salaris dat wordt uitbetaald. Het hebben van een baan waarin je op je plek zit vergroot je gevoel van eigenwaarde, autonomie, sociale relaties en sociale status. Uit wetenschappelijk onderzoek en ons werknemerstevredenheidsonderzoek, blijkt het welzijn hieruit aanzienlijk te zijn. Hier zien we ook dat het hebben van werk een nog grotere waarde heeft voor werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt; dat geldt bijvoorbeeld voor onze collega’s van Vitens Inclusief.

Een ander belangrijk thema voor werknemers is veiligheid en gezondheid. Hoewel we hard werken aan het reduceren van deze impact, is er nog steeds sprake van werkgerelateerde uitval en ongevallen, welke leiden tot een negatieve impact op werknemers. Denk hier aan de (blijvende) schade die een medewerker ondervindt naar aanleiding van een burn-out, maar ook ongevallen, zoals het knellen of stoten bij het uitvoeren van onderhoud voor het werk.

Materiëel thema

Met betrekking tot waarde voor onze medewerkers hebben we, samen met onze stakeholders, voor 2021 een nieuw focusthema vastgesteld, een zogeheten materieel thema. Voor dit thema hebben we een doel (KPI) vastgesteld. Het gaat om:

  • Betrokken medewerkers

De betrokkenheid van onze medewerkers

Doel en resultaat
Een dikke voldoende

Betrokkenheid is al jaren heel belangrijk voor onze organisatie. Want: betrokken medewerkers zijn meer verbonden, creatiever en productiever. Daarnaast vinden we het fijn dat medewerkers met plezier hun werk kunnen doen. Ondanks dat wij in 2021 ook volgens de coronamaatregelen hebben moeten werken, vinden wij het waardevol dat de betrokkenheid en het werkplezier ruim voldoende zijn.

De KPI voor dit thema is betrokkenheid. In 2020 was deze 7,6 en in 2021 scoorde Vitens op de pulsemeting een 7,7. We zijn blij met deze dikke voldoende, maar werken natuurlijk het hele jaar door om dit cijfer hoger te maken. Dat doen we door het werkgeluk en welbevinden van onze medewerkers centraal te stellen.

Veilig werken

Veilig werken staat nog altijd bovenaan onze prioriteitenlijst. Binnen Vitens is veel aandacht voor een veilige werkomgeving voor onze medewerkers, in termen van fysieke veiligheid, arbo en milieu, maar ook een sociaal veilig werkklimaat. Daarnaast beveiligen we Vitens tegen dreigingen van buitenaf.

Door de blijvende aandacht voor veiligheid merken we dat er steeds vaker melding wordt gemaakt van onveilige situaties. Een cultuur waarin het maken van melden om zo veilig mogelijk te werken zien wij als een positieve ontwikkeling.

In 2021 zijn er, dankzij deze meldingen, gevaarlijke situaties veiliger gemaakt. Onze Lost Time Injury Frequency (LTIF) is gedaald, van 2,2 in 2020 naar 1,0 in 2021. Dat wil zeggen dat er per 1 miljoen gewerkte uren 1 ongeval met verzuim is ontstaan.

We zetten ons komend jaar in om dit cijfer verder omlaag te krijgen, onder andere door blijvend te werken aan onze veiligheidscultuur. Daarbij spelen de veiligheidsadviseurs uit het team Veiligheid & Gezondheid en ons management een belangrijke rol. Verder zijn al onze medewerkers verantwoordelijk voor veiligheid op de werkvloer.

Integer werken

Naast fysieke veiligheid vinden we ook een sociaal veilig werkklimaat belangrijk. We besteden sinds een aantal jaren extra aandacht aan integriteit: we willen op een eerlijke en integere manier werken. Zo is dit jaar, naast de Vitens Veilig Week, ook een week van de Integriteit georganiseerd. Medewerkers kregen iedere dag een dilemma of vraag in hun mailbox.

Recruitmentopgave

Ook dit jaar was het door krapte op de arbeidsmarkt weer een uitdaging voor Vitens om openstaande vacatures in te vullen. Toch hebben we veel mensen weten te bereiken en zijn er meer dan 200 vacatures vervuld. Dat beschouwen wij als een prestatie van formaat.

We staan voor een forse recruitmentopgave. Veel medewerkers gaan de komende jaren met pensioen, naar verwachting bijna 500 medewerkers tot 2030. Tegelijkertijd vragen de extra investeringen die Vitens moet doen – vanwege onder meer de toenemende watervraag, digitalisering, klimaatverandering en cybersecurity – om extra medewerkers.

In 2019 is de afdeling recruitment opgezet. Afgelopen jaar hebben we dit weer verder geprofessionaliseerd. Bijvoorbeeld door te werken aan de kwaliteit van onze selectiegesprekken. Veel aandacht wordt geschonken aan goede onboarding. Zo is er altijd een fysiek welkom op kantoor, ook in coronatijd. Op dat moment krijgt de nieuwe medewerker een welkomstpakket en benodigde spullen. Tot slot heeft de website werkenbijvitens.nl afgelopen jaar een update gekregen.

Duurzame inzetbaarheid

Vitens zet zich in voor wendbare medewerkers, die plezier hebben in hun werk. In dit bijzondere jaar blijkt het fysieke en mentale welbevinden van onze medewerkers belangrijker dan ooit. Duurzame inzetbaarheid staat hierbij centraal. Het hybride werken (thuis en op kantoor) gaat onze organisatie gelukkig goed af.

Online programma’s en workshops

Voor fysieke evenementen was dit jaar helaas weinig ruimte. In 2021 hebben wij op een veilige manier en rekening houdend met de toen geldende coronamaatregelen het Vitens Vestival kunnen organiseren. Vitens heeft daarnaast veel aandacht besteed om medewerkers online te begeleiden bij duurzame inzetbaarheid. Zo kregen ze binnen het programma ‘Zo werk ik’ via intranet tips over hybride werken. Ook was er een online workshop over de werk-privébalans. De online live-events zijn verder geprofessionaliseerd en zorgen ervoor dat medewerkers betrokken worden bij hun bijdrage aan de strategie.

In de Week van de Werkstress konden medewerkers bijvoorbeeld deelnemen aan een online yogatraining. Tot slot hebben we nog het programma ‘Challenge jouw toekomst’ georganiseerd, waarbij collega’s het tegen elkaar op konden nemen door bijvoorbeeld cursussen te volgen of een extra wandeling te maken.

Ziekteverzuim

Het ziekteverzuim is afgelopen jaar gestegen, van 4,0 procent in 2020 naar 4,2 procent in 2021. Daarmee halen we de KPI uit het jaarplan: gelijk aan of lager dan 4,75 procent. Mede doordat een grote groep medewerkers ouder is dan 50 jaar, was langdurig verzuim lange tijd een aandachtspunt. Leidinggevenden hebben daarom veel aandacht besteed aan duurzame inzetbaarheid en gezondheid en dit werpt nu zijn vruchten af. Vitens volgde in 2021 nauwgezet de effecten van werken onder het corona-regime op de psychologische en sociale werkbelasting.

Persoonlijke ontwikkelplannen

Wendbaarheid is een belangrijk thema. We moeten zorgen dat we mee kunnen bewegen met veranderingen. Onze strategische personeelsplanning voorziet daarin. Zowel medewerkers als leidinggevenden worden begeleid. Daarnaast profiteerden onze medewerkers in 2021 net als vorige jaren van persoonlijke ontwikkelplannen met ruime opleidingsmogelijkheden en een eigen employabilitybudget. Dat geeft mensen tegelijkertijd ook de verantwoordelijkheid voor hun eigen loopbaan en duurzame inzetbaarheid.