Op weg naar duurzaam reizen en thuiswerken

Groener reizen en vaker thuiswerken. Hoe meer medewerkers dat doen, hoe meer Vitens bijdraagt aan het verminderen van CO2 uitstoot. Dat is de gedachte achter het nieuwe mobiliteits- en thuiswerkbeleid dat sinds april 2021 van kracht is. De uiteindelijke doelen: een halvering van de CO2-uitstoot veroorzaakt door reizen en 40 procent minder reiskilometers.

“’Elke druppel duurzaam’ luidt de bedrijfsstrategie van Vitens, maar het streven naar duurzaamheid gaat - denk ik, de hele wereld en dus ons allemaal aan. En dat vind ik het mooie van ons nieuwe beleid: iedere collega kan zelf mobiliteitskeuzes maken en naar eigen wens bijdragen aan ons doel om minder CO2 uit te stoten.” Aan het woord is Chiel te Riele, Contractmanager Facilitair Management. Hij was nauw betrokken bij de totstandkoming van het nieuwe mobiliteitsbeleid dat in april 2021 werd ingevoerd.

Mariska de Vries, teammanager Facilitair Management, is vooral blij met de duidelijke koers die voor de komende jaren is uitgezet. Mariska is in samenwerking met collega’s van HR de grondlegger van het nieuwe thuiswerkbeleid dat ook bijdraagt aan de doelen van het mobiliteitsbeleid.

Klimaatakkoord van Parijs

Het doel van de nieuwe koers werd in 2019 bepaald. Dat jaar organiseerde Facilitair Management met enkele afdelingen workshops ‘Groen reizen’ om gezamenlijk tot een visie en ambitie te komen: waar willen we naar toe als het gaat om het verduurzamen van de mobiliteit bij Vitens? Er werden verschillende scenario’s geschetst. De meest ambitieuze variant ging, net als het Klimaatakkoord van Parijs, uit van een halvering van de CO2 uitstoot. Alleen werd de lat hoger gelegd door dat doel niet in 2030, maar al in 2025 te willen halen - met als peiljaar voor de nulmeting 2019. Begin 2020 nam de directie deze ambitieuze variant over en konden de plannen verder worden uitgewerkt in het nieuwe mobiliteitsbeleid.

Het idee achter het beleid is dat medewerkers die reizen, gestimuleerd worden om te kiezen voor de meest duurzame vervoersoptie. Chiel licht toe: “We zijn duurzaam reizen gaan stimuleren met hogere vergoedingen. Zo hebben we de vergoedingen per kilometer verhoogd voor ritten met je eigen elektrische auto en voor fietsen en lopen. En voor medewerkers die in aanmerking komen voor de elektrische auto van Vitens, is er nu de optie om deze auto ook privé te gebruiken.”

Het keuzemenu voor medewerkers bestaat uit drie zogenoemde mobiliteitspakketten: een mobiliteitsbudget met vervoer naar eigen keuze en bijbehorende km-vergoedingen; een ‘OV Onbeperkt’ abonnement voor ongelimiteerd reizen met het openbaar vervoer, zakelijk en privé; en voor medewerkers die aan de voorwaarden voldoen als derde optie een elektrische auto van Vitens. Daarnaast zijn er mogelijkheden om korting te krijgen op de aanschaf van een (elektrische) fiets of elektrische auto. En voor zakelijke afspraken zijn er elektrische deelauto’s beschikbaar.

Coronaboost

De duurzaamste kilometer is de niet gemaakte kilometer. Vanuit dat oogpunt zet het mobiliteitsplan sterk in op thuiswerken. Het doel is het verlagen van het gezamenlijke aantal reiskilometers met 40 procent. Dat komt bij een fulltime baan overeen met gemiddeld twee dagen per week thuiswerken. Het mobiliteitsbeleid gaat dus hand in hand met het thuiswerkbeleid. Mariska: “Als wij medewerkers vragen om vaker thuis te werken, moet je thuis wel een goede werkplek hebben. Om zo’n plek in te richten is er een thuiswerkbudget en voor de dagen dat je thuis werkt is er een thuiswerkvergoeding.”

Doel: het verlagen van het gezamenlijke aantal reiskilometers met 40 procent.

Niet alle functies lenen zich ervoor, maar thuiswerken is al jaren mogelijk bij Vitens. Maar de tijden zijn veranderd. Mariska: “Vóór corona werd thuiswerken beperkt gefaciliteerd en als je bijvoorbeeld werkte bij de afdeling Klant en Facturatie, dan moest je wel naar kantoor vanwege de alleen daar beschikbare systemen. Toen kwam corona en dankzij allerlei ICT-oplossingen konden ook de mensen van klantenfacturatie thuiswerken. Inmiddels is iedereen een zeer geoefend thuiswerker, ook in online vergaderen.” Chiel besluit: “Corona heeft het thuiswerken een enorme impuls gegeven.”

Verandering kost tijd

Het mobiliteitsbeleid raakt goed ingeburgerd. Dat wil niet zeggen dat de omslag snel en vanzelf gaat. “Mobiliteit raakt iedere Vitenser en iedereen vindt er wel wat van. De meeste Vitensers willen verduurzamen, maar het roept ook veel vragen op als het direct van invloed is op je eigen situatie. Ga je elektrisch rijden? Ben je bereid iedere reis te plannen en wellicht een langere reistijd te accepteren om duurzamer te reizen? Zou je privé ook willen rijden in de elektrische auto van Vitens om zo ook je privé kilometers te verduurzamen? En ben je bereidt om vaker thuis te werken? Als je gewend bent aan een vast patroon, dan kost het maken van dat soort keuzes vaak tijd en moeite. Alles bij elkaar gaat het om een grote gedragsverandering bij de medewerkers.”

Alles bij elkaar gaat het om een grote gedragsverandering bij de medewerkers.

In 2021 is 60 procent van ons wagenpark met personenauto’s geëlektrificeerd en we hebben door corona ook aanzienlijk minder gereisd. Hierdoor hebben we onze ambitie voor het afgelopen jaar ruimschoots gehaald. Nu we uit het corona-tijdperk raken, moeten we het met elkaar echt gaan waarmaken. In het najaar van 2022 zal met een uitgebreide peiling blijken in hoeverre alle ambities op schema liggen.