Waardecreatiemodel

Vitens wil met haar ambitie en bijbehorende activiteiten een positieve impact maken op mens én natuur. Het waardecreatiemodel illustreert waar onze activiteiten de meeste positieve en negatieve impact hebben. Dit model kijkt verder dan alleen financiële resultaten. Het beoordeelt de impact op 6 verschillende kapitalen: financieel, geproduceerd, intellectueel, sociaal, menselijk en natuurlijk.

Het waardecreatiemodel maakt inzichtelijk wat onze organisatie onttrekt aan de samenleving - zoals grondwater -, wat we daarmee doen en de waarde die we toevoegen. Denk daarbij aan zaken zoals werkgelegenheid en volksgezondheid.

Later in het jaarverslag onder ‘Onze impact op de maatschappij in euro’s’ wordt dit verder gespecificeerd.