Kerncijfers

  

2018

2017

2016

2015

2014

Klanten

      

Aantal aansluitingen per 31 december (x 1.000)

aantal

2.596

2.571

2.550

2.531

2.497

Gemiddelde drinkwaterprijs per m3 kleinverbruik

0,96

1,04

1,04

1,09

1,09

Verbruik per aansluiting kleinverbruik

m3

112

109

110

110

109

       

Personeel

      

Aantal medewerkers in vaste dienst per 31 december

aantal

1.392

1.378

1.399

1.383

1.403

       

Ondernemingsresultaten

      

Omzet

mln €

361,0

385,8

384,3

390,7

388,9

Drinkwateromzet

mln €

322,9

351,5

349,4

356,9

353,8

Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen (Ebitda)

mln €

135,9

172,0

176,2

186,1

180,7

Bedrijfsresultaat (Ebit)

mln €

45,3

82,0

82,7

93,3

77,6

Resultaat toe te rekenen aan aandeelhouders Vitens N.V.

mln €

13,0

47,7

48,5

55,4

42,1

Winstmarge

%

3,6

12,4

12,6

14,2

10,8

Rentedekking

getal

4,2

5,1

5,1

4,9

5,1

       

Eigen vermogen

mln €

533,0

533,7

489,1

471,7

421,2

Totaal vermogen

mln €

1.766,5

1.728,1

1.738,3

1.714,4

1.713,7

Totaal rentedragende schulden

mln €

936,0

920,4

976,7

992,6

1.027,6

Investeringen

mln €

122,0

103,1

100,1

102,3

106,8

Solvabiliteit

%

30,2

30,9

28,1

27,5

24,6

Weighted Average Cost of Capital (WACC)

%

2,6

4,7

4,8

5,1

4,6

       

Materiële vaste activa per aansluiting

658

654

656

661

666

       

Kosten per aansluiting 1

      

Operationele kosten

-

76

74

74

72

Belastingen

-

5

3

3

2

Afschrijvingen

-

35

36

36

40

Financieringslasten

-

13

14

14

15

Resultaat

-

19

19

19

15

Vermogenskosten

-

31

33

33

30

Totale kosten

-

147

146

146

144

       

Niet-financieel

      

Productie en inkoop, exclusief engros

mln m3

376,6

359,8

357,7

352,1

346,2

Levering aan klanten

mln m3

353,0

336,1

336,7

330

325,1

Niet in rekening gebracht (NIRG)

%

6,3

6,6

5,9

6,3

6,1

Aantal actieve productiebedrijven

aantal

93

93

93

96

96

1. Berekend volgens Vewin-Benchmarkdefinities. Benchmarkgegevens over 2018 zijn in september 2019 beschikbaar.