Kerncijfers

  

2019

2018

2017

2016

2015

Klanten

      

Aantal aansluitingen per 31 december (x 1.000)

aantal

2.622

2.596

2.571

2.550

2.531

Gemiddelde drinkwaterprijs per m3 kleinverbruik

0,96

0,96

1,04

1,04

1,09

Verbruik per aansluiting kleinverbruik

m3

107

112

109

110

110

       

Personeel

      

Aantal medewerkers in vaste dienst per 31 december

aantal

1.394

1.392

1.378

1.399

1.383

       

Ondernemingsresultaten

      

Omzet

mln €

364,9

361,0

385,8

384,3

390,7

Drinkwateromzet

mln €

328,8

322,9

351,5

349,4

356,9

Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen (Ebitda)

mln €

137,5

135,9

172,0

176,2

186,1

Bedrijfsresultaat (Ebit)

mln €

41,4

45,3

82,0

82,7

93,3

Resultaat toe te rekenen aan aandeelhouders Vitens N.V.

mln €

11,1

13,0

47,7

48,5

55,4

Winstmarge

%

3,0

3,6

12,4

12,6

14,2

Rentedekking

getal

4,5

4,2

5,1

5,1

4,9

       

Eigen vermogen

mln €

533,3

533,0

533,7

489,1

471,7

Totaal vermogen

mln €

1.826,3

1.766,5

1.728,1

1.738,3

1.714,4

Totaal rentedragende schulden

mln €

953,7

935,7

920,4

976,7

992,6

Investeringen

mln €

143,4

122,0

103,1

100,1

102,3

Solvabiliteit

%

29,2

30,2

30,9

28,1

27,5

Weighted Average Cost of Capital (WACC)

%

3,3

3,3

5,0

4,7

5,0

       

(Im)materiële vaste activa per aansluiting

673

658

654

656

661

       

Kosten per aansluiting 1

      

Operationele kosten

78

80

76

74

74

Belastingen

3

4

5

3

3

Afschrijvingen

36

35

35

36

36

Financieringslasten

11

13

13

14

14

Resultaat

4

5

19

19

19

Vermogenskosten

15

18

31

33

33

Totale kosten

132

137

147

146

146

       

Niet-financieel

      

Productie en inkoop, exclusief engros

mln m3

372,4

376,6

359,8

357,7

352,1

Levering aan klanten

mln m3

350,5

352,3

336,1

336,7

330

Niet in rekening gebracht (NIRG)

%

5,9

6,5

6,6

5,9

6,3

Aantal actieve productiebedrijven

aantal

93

93

93

93

96

1. Berekend volgens Vewin-Benchmarkdefinities. Opgenomen benchmarkgegevens over 2019 betreft voorlopige cijfers, definitieve cijfers komen in september 2020 beschikbaar.