Kerncijfers

  

2021

2020

2019

2018

2017

Klanten

      

Aantal aansluitingen per 31 december (x 1.000)

aantal

2.707

2.644

2.622

2.596

2.571

Gemiddelde drinkwaterprijs per m3 kleinverbruik

1,02

1,00

0,96

0,96

1,04

Verbruik per aansluiting kleinverbruik

m3

105

110

107

112

109

       

Personeel

      

Aantal medewerkers in vaste dienst per 31 december

aantal

1.527

1.443

1.394

1.392

1.378

       

Ondernemingsresultaten

      

Omzet

mln €

396,1

390,4

364,9

361,0

385,8

Drinkwateromzet

mln €

356,7

353,7

328,8

322,9

351,5

Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen (Ebitda)

mln €

144,9

153,5

137,5

135,9

172,0

Bedrijfsresultaat (Ebit)

mln €

44,6

52,1

41,4

45,3

82,0

Resultaat toe te rekenen aan aandeelhouders Vitens N.V.

mln €

19,4

23,9

11,1

13,0

47,7

Winstmarge

%

4,9

6,1

3,0

3,6

12,4

Rentedekking

getal

5,7

5,4

4,5

4,2

5,1

       

Eigen vermogen

mln €

600,3

559,2

533,3

533,0

533,7

Totaal vermogen

mln €

1.988,1

1.899,3

1.826,3

1.766,5

1.728,1

Totaal rentedragende schulden

mln €

1.036,7

996,3

953,7

935,7

920,4

Investeringen

mln €

177,1

157,6

143,4

122,0

103,1

Solvabiliteit

%

30,2

29,4

29,2

30,2

30,9

Weighted Average Cost of Capital (WACC)

%

2,4

2,9

3,3

3,3

5,0

       

(Im)materiële vaste activa per aansluiting

705

690

673

658

654

       

Kosten per aansluiting 1

      

Operationele kosten

86

78

76

80

76

Belastingen

3

3

3

4

5

Afschrijvingen

36

37

36

35

35

Financieringslasten

9

10

11

13

13

Resultaat

9

10

5

5

19

Vermogenskosten

18

20

16

18

31

Totale kosten

143

139

131

137

147

       

Niet-financieel

      

Productie en inkoop, exclusief engros

mln m3

374,2

388,0

372,4

376,6

359,8

Levering aan klanten

mln m3

351,3

362,4

349,4

352,3

336,1

Niet in rekening gebracht (NIRG)

%

6,1

6,6

6,2

6,5

6,6

Aantal actieve productiebedrijven

aantal

93

93

93

93

93

1. Berekend volgens Vewin-Benchmarkdefinities. Opgenomen benchmarkgegevens over 2021 betreft voorlopige cijfers, definitieve cijfers komen in september 2022 beschikbaar.