Kerncijfers

  

2022

2021

2020

2019

2018

Klanten

      

Aantal aansluitingen per 31 december (x 1.000)

aantal

2.737

2.707

2.644

2.622

2.596

Gemiddelde drinkwaterprijs per m3 kleinverbruik

1,10

1,06

1,04

1,00

1,00

Verbruik per aansluiting kleinverbruik

m3

103

105

111

107

112

       

Personeel

      

Aantal medewerkers in vaste dienst per 31 december

aantal

1.599

1.527

1.443

1.394

1.392

       

Ondernemingsresultaten

      

Omzet

mln €

406,9

396,1

390,4

364,9

361,0

Drinkwateromzet

mln €

366,8

356,7

353,7

328,8

322,9

Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen (Ebitda)

mln €

143,0

144,9

153,5

137,5

135,9

Bedrijfsresultaat (Ebit)

mln €

33,9

44,6

52,1

41,4

45,3

Resultaat toe te rekenen aan aandeelhouders Vitens N.V.

mln €

8,2

19,4

23,9

11,1

13,0

Winstmarge

%

2,0

4,9

6,1

3,0

3,6

Rentedekking

getal

5,0

5,7

5,4

4,5

4,2

       

Eigen vermogen

mln €

649,5

600,3

559,2

533,3

533,0

Totaal vermogen

mln €

2.096,1

1.988,1

1.899,3

1.826,3

1.766,5

Totaal rentedragende schulden

mln €

1.112,4

1.036,7

996,3

953,7

935,7

Investeringen

mln €

204,7

177,1

157,6

143,4

122,0

Solvabiliteit

%

31,0

30,2

29,4

29,2

30,2

Weighted Average Cost of Capital (WACC)

%

1,8

2,4

2,9

3,3

3,3

       

(Im)materiële vaste activa per aansluiting

734

705

690

673

658

       

Kosten per aansluiting 1

      

Operationele kosten

89

86

78

76

80

Belastingen

2

3

3

3

4

Afschrijvingen

37

36

37

36

35

Financieringslasten

9

9

10

11

13

Resultaat

4

9

10

5

5

Vermogenskosten

13

18

20

16

18

Totale kosten

141

143

139

131

137

       

Niet-financieel

      

Productie en inkoop, exclusief engros

mln m3

372,2

374,2

388,0

372,4

376,6

Levering aan klanten

mln m3

347,6

351,3

362,4

349,4

352,3

Niet in rekening gebracht (NIRG)

%

6,6

6,5

6,6

6,2

6,5

Aantal actieve productiebedrijven

aantal

93

93

93

93

93

1. Berekend volgens Vewin-Benchmarkdefinities. Opgenomen benchmarkgegevens over 2022 betreft voorlopige cijfers, definitieve cijfers komen in september 2023 beschikbaar.