Kerncijfers

  

2020

2019

2018

2017

2016

Klanten

      

Aantal aansluitingen per 31 december (x 1.000)

aantal

2.644

2.622

2.596

2.571

2.550

Gemiddelde drinkwaterprijs per m3 kleinverbruik

1,00

0,96

0,96

1,04

1,04

Verbruik per aansluiting kleinverbruik

m3

110

107

112

109

110

       

Personeel

      

Aantal medewerkers in vaste dienst per 31 december

aantal

1.443

1.394

1.392

1.378

1.399

       

Ondernemingsresultaten

      

Omzet

mln €

390,4

364,9

361,0

385,8

384,3

Drinkwateromzet

mln €

353,7

328,8

322,9

351,5

349,4

Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen (Ebitda)

mln €

153,5

137,5

135,9

172,0

176,2

Bedrijfsresultaat (Ebit)

mln €

52,1

41,4

45,3

82,0

82,7

Resultaat toe te rekenen aan aandeelhouders Vitens N.V.

mln €

23,9

11,1

13,0

47,7

48,5

Winstmarge

%

6,1

3,0

3,6

12,4

12,6

Rentedekking

getal

5,4

4,5

4,2

5,1

5,1

       

Eigen vermogen

mln €

557,1

533,3

533,0

533,7

489,1

Totaal vermogen

mln €

1.897,2

1.826,3

1.766,5

1.728,1

1.738,3

Totaal rentedragende schulden

mln €

996,3

953,7

935,7

920,4

976,7

Investeringen

mln €

157,6

143,4

122,0

103,1

100,1

Solvabiliteit

%

29,4

29,2

30,2

30,9

28,1

Weighted Average Cost of Capital (WACC)

%

2,9

3,3

3,3

5,0

4,7

       

(Im)materiële vaste activa per aansluiting

690

673

658

654

656

       

Kosten per aansluiting 1

      

Operationele kosten

80

76

80

76

74

Belastingen

3

3

4

5

3

Afschrijvingen

38

36

35

35

36

Financieringslasten

11

11

13

13

14

Resultaat

10

5

5

19

19

Vermogenskosten

20

16

18

31

33

Totale kosten

142

131

137

147

146

       

Niet-financieel

      

Productie en inkoop, exclusief engros

mln m3

388,0

372,4

376,6

359,8

357,7

Levering aan klanten

mln m3

363,1

349,4

352,3

336,1

336,7

Niet in rekening gebracht (NIRG)

%

6,4

6,2

6,5

6,6

5,9

Aantal actieve productiebedrijven

aantal

93

93

93

93

93

1. Berekend volgens Vewin-Benchmarkdefinities. Opgenomen benchmarkgegevens over 2020 betreft voorlopige cijfers, definitieve cijfers komen in september 2021 beschikbaar.