Kerncijfers

  

2023

2022

2021

2020

2019

Klanten

      

Aantal administratieve aansluitingen per 31 december (x 1.000)

aantal

2.760

2.737

2.707

2.644

2.622

Gemiddelde drinkwaterprijs per m3 kleinverbruik (op basis van 100 m³)

1,28

1,10

1,06

1,04

1,00

Verbruik per aansluiting kleinverbruik

101

103

105

111

107

       

Personeel

      

Aantal medewerkers in vaste dienst per 31 december

aantal

1.635

1.599

1.527

1.443

1.394

       

Ondernemingsresultaten

      

Omzet

mln €

471,1

406,9

396,1

390,4

364,9

Drinkwateromzet

mln €

426,3

366,8

356,7

353,7

328,8

Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen (Ebitda)

mln €

174,9

143,0

144,9

153,5

137,5

Bedrijfsresultaat (Ebit)

mln €

61,0

33,9

44,6

52,1

41,4

Resultaat toe te rekenen aan aandeelhouders Vitens N.V.

mln €

27,2

8,2

19,4

23,9

11,1

Winstmarge

%

5,8

2,0

4,9

6,1

3,0

Rentedekking

getal

5,1

5,0

5,7

5,4

4,5

       

Eigen vermogen

mln €

677,7

649,5

600,3

559,2

533,3

Totaal vermogen

mln €

2.237,4

2.096,1

1.988,1

1.899,3

1.826,3

Totaal rentedragende schulden

mln €

1.212,2

1.112,4

1.036,7

996,3

953,7

Netto investeringen (excl. bijdrage nieuwe aanleg)

mln €

219,1

204,7

177,1

157,6

143,4

Solvabiliteit

%

30,3

31,0

30,2

29,4

29,2

Weighted Average Cost of Capital (WACC)

%

2,9

1,8

2,4

2,9

3,3

(Im)materiële vaste activa per aansluiting

789

734

705

690

673

       

Niet-financieel

      

Productie en inkoop, exclusief engros

mln m³

364,9

372,2

374,2

388,0

372,4

Levering aan klanten

mln m³

340,6

345,6

351,3

362,4

349,4

Niet in rekening gebracht (NIRG)

%

6,7

7,2

6,5

6,6

6,2

Aantal actieve productiebedrijven

aantal

93

93

93

93

93